Şahinbey Fidanlık Mahallesi ilave+revizyon nazım imar planı / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Şahinbey Fidanlık Mahallesi ilave+revizyon nazım imar planı

Şahinbey Fidanlık Mahallesi ilave+revizyon nazım imar planı

                           BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

  Şahinbey İlçesi, Fidanlık Mahallesi, N38c-17c imar paftasında 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarih ve 305 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

    Uygun görülen söz konusu nazım imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 30.09.2019 tarihinde askıya çıkarılıp, 30.10.2019 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.20.09.2019

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Duyuru Dosyası


Bazı Projeler

Haberler