Oğuzeli Belören Mahallesi imar yolu ilave nazım ve uygulama imar planı / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Oğuzeli Belören Mahallesi imar yolu ilave nazım ve uygulama imar planı

Oğuzeli Belören Mahallesi imar yolu ilave nazım ve uygulama imar planı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

  Oğuzeli İlçesi, Belören Mahallesi, O39a-12c, O39a-12d nazım ve O39a-12c-1d, 1c, 4a, O39a-12d-3b, 3c, 3d imar paftalarında İmar Yolu ilave nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarih ve 306 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

    Uygun görülen söz konusu nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 30.09.2019 tarihinde askıya çıkarılıp, 30.10.2019 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.20.09.2019

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Duyuru Dosyası


Bazı Projeler

Haberler