Göllüce KDGPA Sınırında yapı yaklaşma mesafesi uygulama imar planı değişikliği / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Göllüce KDGPA Sınırında yapı yaklaşma mesafesi uygulama imar planı değişikliği

Göllüce KDGPA Sınırında yapı yaklaşma mesafesi uygulama imar planı değişikliği

                           BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

  Büyükşehir Göllüce Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan Sınırında N38c-19b-3a, 3d ve 4b uygulama imar paftalarında yapı yaklaşma mesafesi Uygulama İmar Planı Değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarih ve 308 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

    Uygun görülen söz konusu uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 30.09.2019 tarihinde askıya çıkarılıp, 30.10.2019 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.20.09.2019

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Duyuru Dosyası


Bazı Projeler

Haberler