Tüketici Ödülleri / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Logosu

Tüketici Ödülleri; Bilinçli Tüketicileri,Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firmaları,Tüketicileri Koruyan Kuruluşları ve Yazılı Basın Dallarında Sahiplerini Bekliyor.

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2018 yılı faaliyetleri dikkate alınarak, Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü işbirliği ile beş dalda "2018 Yılı Tüketici Ödülleri" verilecektir.

TÜKETİCİ ÖDÜL DALLARI :

Ödül verilecek tüketicinin;

 1. Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık göstermesi,
 2. Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,
 3. Başvurusu hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya intikal etmiş konularda yargı sürecinin tamamlanmış olması,
 4. Başarısına esas teşkil eden Tüketici Hakem Heyeti (Kararın sonucu üzerinden üç ay geçmiş olmalıdır), Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay Kararı vb.( Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay Kararı sonuçlarında süre yoktur) belgelerin başvuru dilekçesi ekinde yer alması gerekmektedir.

 

Adaylar ya da aday ödül kategorilerinden en fazla bir ödül dalında başvuruda bulunabileceklerdir.

Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödüllerine” doğrudan aday olabilecekleri gibi, diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir.

 

Başvuruların 1 Şubat Cuma günü Saat 17.30’a kadar, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Tüketici Hakları Sekreteryası” adresine bizzat yapılması gerekmektedir.

       Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ödül verilecek yazıların;

 1. İlgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde yayınlanmış olması,
 2. Tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollarını ele alması ve tüketicileri bilinçlendirici nitelikte olması,
 3. Belirli aralıklarla yayınlanmış olması.

 Bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının 2018 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış olan yazılarının yer aldığı en az üç adet gazete, dergi vb. yayın örneğinin, bütünlüğü bozulmadan tüm içerik ve ekleriyle birlikte asıl nüshalar olarak başvuru dosyasına konulması, ayrıca ilgili yayın organının adı, gerçek veya tüzel kişiliği, imtiyaz sahibi, iletişim bilgilerinin de bildirilmesi gerekmektedir.

Adaylar ya da aday ödül kategorilerinden en fazla bir ödül dalında başvuruda bulunabileceklerdir.

Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödüllerine” doğrudan aday olabilecekleri gibi, diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir.

 

Başvuruların 1 Şubat Cuma günü Saat 17.30’a kadar, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Tüketici Hakları Sekreteryası” adresine bizzat yapılması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ödül verilecek firmanın;

 1. Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunması,
 2. Mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması,
 3. Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi, tüketici danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,
 4.  Tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması.

 

Adaylar ya da aday ödül kategorilerinden en fazla bir ödül dalında başvuruda bulunabileceklerdir.

Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödüllerine” doğrudan aday olabilecekleri gibi, diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir.

 

 Başvuruların 1 Şubat Cuma günü Saat 17.30’a kadar, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Tüketici Hakları Sekreteryası” adresine bizzat yapılması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 1. Resim yarışması Gaziantep ili sınırları içerisinde bulunan ortaokullar arasında yapılacaktır.
 2. Katılım için gerekli şartlar okul müdürlüklerine gönderilmiştir. Bilgi okul müdürlüklerinden alınacaktır.
 3. Resim Yarışması Şartnamesi için Tıklayınız
 4. Tablo1 etiketi için Tıklayınız

 

Adaylar ya da aday ödül kategorilerinden en fazla bir ödül dalında başvuruda bulunabileceklerdir.

Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödüllerine” doğrudan aday olabilecekleri gibi, diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir.

 

Başvuruların 1 Şubat Cuma günü Saat 17.30’a kadar, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Tüketici Hakları Sekreteryası” adresine bizzat yapılması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tüketicinin korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesi konusunda yoğun çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunması koşulları aranır. Başvuruya esas teşkil edecek ilgili bilgi ve belgelerin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

 

Adaylar ya da aday ödül kategorilerinden en fazla bir ödül dalında başvuruda bulunabileceklerdir.

Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödüllerine” doğrudan aday olabilecekleri gibi, diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir.

 

Başvuruların 1 Şubat Cuma günü Saat 17.30’a kadar, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Tüketici Hakları Sekreteryası” adresine bizzat yapılması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
 • Gaziantep Ticaret İl Müdürü
 • Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Gaziantep Tüketici Hakları Dernek Başkanlığı

 

Seçici kurul üyelerimiz yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşların akademik personelleri tarafından oluşturulmuştur.

 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
 • Gaziantep Ticaret İl Müdürü
 • Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

 

Seçici kurul üyelerimiz yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşların akademik personelleri tarafından oluşturulmuştur.

YARIŞMA AFİŞLERİMİZ

YARIŞMA BAŞVURU SEKRETERYASI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Beyaz Masa 2 Numaralı Banko

 

Bilgi ve İletişim için:

Denetim- Destek ve Tüketici Hakları Müdürlüğü

Yaşar ÇORUKCU

Tel: 0342 230 65 00          

GSM:  0545 401 46 46